Välkommen att gå med i Curt & Rolands egna facebookgrupp! Där är det full aktivitet, mycket sång, musik, bilder med mera.

https://www.facebook.com/groups/CurtochRoland/